Nước tương đậm đặc Maggi 300ml
- 4% OFF

Nước tương đậm đặc Maggi 300ml

350,000 đ 335,000đ

   

   

Nước tương Hương Việt nắp vàng
- 11% OFF

Nước tương Hương Việt nắp vàng

175,000 đ 155,000đ

   

1 CHAI = 8,000 ; 1 LỐC = 40,000

Tương ớt gừng Cholimex chai 270g
- 4% OFF

Tương ớt gừng Cholimex chai 270g

255,000 đ 245,000đ

   

1 CHAI = 12,000 ; 1 LỐC = 63,000

Tương ớt gừng Cholimex chai 1 lit
- 4% OFF

Tương ớt gừng Cholimex chai 1 lit

460,000 đ 440,000đ

   

1 CHAI = 27,000 ; 1 LỐC = 150,000

Nước tương đậm đặc Maggi 830ml
- -5% OFF

Nước tương đậm đặc Maggi 830ml

320,000 đ 335,000đ

   

1 CHAI = 29,000 ; 1LỐC = 168,000

Nước tương NhI ca Tam Thái Tử chai 500ml
- 9% OFF

Nước tương NhI ca Tam Thái Tử chai 500ml

170,000 đ 155,000đ

   

1 CHAI = 8,000 ; 1 LỐC = 40000

Nước tương Nhất ca Tam Thái Tử chai 500ml
- 5% OFF

Nước tương Nhất ca Tam Thái Tử chai 500ml

390,000 đ 370,000đ

   

1 CHAI = 17,000 ; 1 LỐC = 95,000