Sữa nước Pediasure hộp 110ml
- 3% OFF

Sữa nước Pediasure hộp 110ml

950,000 đ 925,000đ

   

1 lốc = 84.000 : 3 lốc = 235.000

Sữa nước Pediasure hộp 180ml
- 10% OFF

Sữa nước Pediasure hộp 180ml

1,500,000 đ 1,350,000đ

   

1 lốc = 122.000 : 3 lốc = 345.000

Sữa nước Similac IQ hộp 180ml
- 4% OFF

Sữa nước Similac IQ hộp 180ml

800,000 đ 770,000đ

   

1 lốc = 65.000 : 3 lốc = 195.000

Sữa nước Similac IQ hộp 110ml
- 4% OFF

Sữa nước Similac IQ hộp 110ml

570,000 đ 545,000đ

   

1 lốc = 46.000 : 3 lốc = 138.000

Sữa nước Abbott Grow 110ml (>1 tuổi)
- 5% OFF

Sữa nước Abbott Grow 110ml (>1 tuổi)

550,000 đ 520,000đ

   

1 lốc = 46.000 : 3 lốc = 132.000

Sữa nước Abbott Grow 180ml (>1 tuổi)
- 5% OFF

Sữa nước Abbott Grow 180ml (>1 tuổi)

750,000 đ 715,000đ

   

1 Lốc = 64.000 : 3 Lốc = 180.000

Sữa nước Pediasure Chai 237ml
- 3% OFF

Sữa nước Pediasure Chai 237ml

950,000 đ 925,000đ

   

1 Chai = 40.000 : 1 Lốc = 235.000

Sữa bột pha sẵn Ensure Gold Vigor vani 237ml ( 24 chai )
- 2% OFF

Sữa bột pha sẵn Ensure Gold Vigor vani 237ml ( 24 chai )

1,380,000 đ 1,355,000đ

   

1 Lốc = 340.000

Sữa bột pha sẵn Ensure  vani 237ml ( 24 chai )
- 3% OFF

Sữa bột pha sẵn Ensure vani 237ml ( 24 chai )

960,000 đ 935,000đ

   

1 chai = 40.000 ;1 lốc = 235.000

Sữa Glucerna Cho Người Tiểu Đường, Chai 220ml ( 24 chai )
- 2% OFF

Sữa Glucerna Cho Người Tiểu Đường, Chai 220ml ( 24 chai )

1,060,000 đ 1,035,000đ

   

1 lốc = 260.000