Sữa tươi Dalatmilk hộp 180ml
- 3% OFF

Sữa tươi Dalatmilk hộp 180ml

355,000 đ 345,000đ

   

1 LỐC = 29.000 : 6 LỐC = 173.000

Sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM Gold 110ml
- 15% OFF

Sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM Gold 110ml

230,000 đ 195,000đ

   

1 LỐC 17,000 : 6 LỐC 98,000

Sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM Gold 180ml
- 9% OFF

Sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM Gold 180ml

330,000 đ 300,000đ

   

1 LỐC = 26,000 : 6 LỐC = 150,000

Sữa tươi Dalatmilk bịch 220ml
- 1% OFF

Sữa tươi Dalatmilk bịch 220ml

350,000 đ 345,000đ

   

1 BỊCH = 8.000 : 10 BỊCH = 73.000

Sữa tươi TH True Milk hộp 180ml
- -4% OFF

Sữa tươi TH True Milk hộp 180ml

388,000 đ 405,000đ

   

1 lốc = 35.000 : 6 lốc = 202.000

Sữa tươi TH True Milk bịch 220ml
- 5% OFF

Sữa tươi TH True Milk bịch 220ml

368,000 đ 350,000đ

   

1 BỊCH = 8.000 : 10 BỊCH = 74.000

Sữa tươi TH True Milk hộp 110ml
- -4% OFF

Sữa tươi TH True Milk hộp 110ml

250,000 đ 260,000đ

   

1 lốc = 22.000 : 6 lốc = 130.000

Sữa tươi TH True Milk hộp 1 Lít
- 1% OFF

Sữa tươi TH True Milk hộp 1 Lít

385,000 đ 382,000đ

   

   

Sữa Tươi có Đường Vinamilk 1 lít
- 4% OFF

Sữa Tươi có Đường Vinamilk 1 lít

365,000 đ 350,000đ

   

1 HÔP 30,000 ; 6 HỘP 175,000

Sữa Dinh Dưỡng Có Đường Vinamilk bịch 220ml
- 3% OFF

Sữa Dinh Dưỡng Có Đường Vinamilk bịch 220ml

320,000 đ 310,000đ

   

1 BỊCH 7000 : 10 BỊCH 65,000

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 180ml
- 4% OFF

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 180ml

340,000 đ 325,000đ

   

1 LỐC 28,000 ; 6 LỐC 163,000

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 110ml
- 9% OFF

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 110ml

230,000 đ 210,000đ

   

1 LÔC 18,000 ; 6 LỐC 105,000